Page 3 - Frotery 2017
P. 3

BENEFITS
      PROČ S NÁMI                                 WHY WITH US
      1) Podporujeme své partnery silnou skladovou zásobou dostupnou on-line 2) Vyrábíme  1) We support our partners by high stock capacity of towels 2) We work with in-house
      in-house a díky tomu dodržujeme termíny i dohodnuté parametry objednávky  production and therefore we keep conditions of order 3) We serve to individual
      3) Obsluhujeme jednotlivce stejně jako nadnárodní řetězce napříč Evropou  customers as well as to retails chains all over Europe 4) Tailor made production
      4) Dodáváme firemní dárky „na klíč“ 5) Soustředíme se na kvalitu, naše odezva je  5) Focus on the quality, high service and communication 6) We work with terry towels,
      rychlá, řešíme případné komplikace, komunikujeme 6) Pracujeme s froté výrobky,  concerned about textiles, understand your needs 7) We have large experience and that
      zajímáme se o textil, rozumíme Vašim potřebám 7) Máme bohaté zkušenosti a proto se  is why you meet us with a smile and understanding
      u nás setkáte s úsměvem a pochopením

      INOVACE                                   INNOVATION
      JARO 2006 jako první v Evropě představujeme řadu ručníků a osušek Print  SPRING 2006 as a first one in Europe we introduce towels and bath towels Print line
      s polyesterovou bordurou do které lze tisknout. Úspěch potvrzuje to, že v průběhu  with polyester bordure, into which is possible to do branding by sublimation printing.
      následujících let zařadila konkurence do své nabídky shodný výrobek. PODZIM 2012  Success confirms that during few years competitors added the same product to their
      ve světové premiéře zavádíme sublimační tisk do plochy Image - námi vyvinuté řady  portfolio. FALL 2012 world premiere of sublimation print into all over of Image line -
      ručníků a osušek. ZIMA 2015 začínáme prodávat řadu Brilliant, ve které používáme  towels and bathtowels developed by us. WINTER 2015 we start sale of Brilliant line
      zcela nový typ příze pod označením Soflex . Předností je neobvyklá savost a vyjimečně  with new type of yarns called Soflex . The advantage is an extraordinary softness and
                       ®
                                                           ®
      vysoká gramáž 600g/m .                            high grammage of 600g/m .
                2
                                                       2
      CHYTRÁ REKLAMA NA RUČNÍCÍCH A OSUŠKÁCH                    SMART ADVERTISING WITH TOWELS AND BATHTOWELS
      1) Tento typ reklamního předmětu se neodmítá 2) Většina obdarovaných začne  1) This type of promotional item is always welcome 2) Most of customers start using
      ručník nebo osušku používat 3) Při rozdávání není potřeba řešit velikost, pohlaví nebo  their towel or bathtowel immediately 3) There are no issues with sizes, genders or
      jiné preference příjemce 4) Reklamní dárek udělá radost lidem stejně jako zvířecím  others 4) These advertising gifts give pleasure to people 5) In the long term available
      mazlíčkům 5) Životnost reklamního dárku se počítá na roky 6) Výrobky jsou vidět  with a lasting advertising effect 6) Seen on beaches, in sport enviroments or at medical
      na sportovištích, plážích i ve zdravotnických zařízeních 7) Náklad na jedno „shlédnutí“  cares 7) Cost of „see the advertising message“ on towel is very low (few cents)
      reklamního sdělení je velmi nízká (řádově halíře)

                                    Praxe říká:                              Last but not least:
                 Velkou plážovou osušku chce přeci každý!                 Everybody wants to have a big beach towel!

                                                                                    3
   1   2   3   4   5   6   7   8